Skip to product information
1 of 5

NARUTO

Naruto: Naruto Grandista - Shinobi Relations - Figurine

Naruto: Naruto Grandista - Shinobi Relations - Figurine

Regular price $29.99
Regular price Sale price $29.99
Sale Sold out
Manufacturer: Banpresto
Scale: 230 mm
Series: Naruto
No reviews
View full details